Stavning

Det Superseje stavekursus I

Dette stavekursus introducerer en helt ny tankegang mht. til retskrivning. Det er således ikke baseret på gætterier eller udenadslære, men på forståelse af stavningens grundlæggende principper. Således undgår man fx at eleven den ene dag kan stave alle sine staveord i skolen korrekt, for den næste dag at have glemt det hele igen.

Kurset er beregnet for børn, unge og voksne der har brudt læsekoden og har en del læserutine, og som er decideret motiveret til at lære at stave. En standard elev vil kunne starte på dette stavekursus allerede i slutningen af indskolingen.

Staveordene er ikke tilfældigt udvalgt, men er systematisk inddelt i grupper der følger Alkalærs læsetrappe. De pædagogiske hovedprincipper består i at lære én ny ting ad gangen og gradvist forøge sværhedsgraden.

For at få det bedste resultat ud af kurset, skal eleven øve sig mindst en halv time om dagen. Til gengæld er det meget effektivt. Eleven bliver med andre ord markant bedre til at stave.

Prisen for kurset findes under Priser her på hjemmesiden.

Det Superseje Stavekursus 2

Dette stavekursus introducerer et helt nyt tankesæt mht. retskrivning. Det er således ikke baseret på gætterier eller udenadslære, men på forståelse af stavningens grundlæggende principper. Således undgår man fx at eleven den ene dag kan stave alle sine staveord korrekt i skolen for den næste dag at have glemt det hele igen.

Kurset er beregnet for børn såvel som unge (og evt. voksne) som har en del læserutine. Desuden er det vigtigt for et succesfuldt kursus at eleven er decideret motiveret til at blive bedre til at stave. Efter at eleven har færdiggjort Det Superseje Stavekursus 1, er turen nu kommet til del 2.

Nogle siger at sprog som fransk og engelsk er endnu sværere at stave til end dansk. Måske har de ret, bortset fra én ting: De danske endelser. Problemet med de danske endelser er at vi, om man så må sige, har en kollektiv tendens til at ’æde’ dem når vi taler. Det vil med andre ord sige at afstanden fra bogstavernes lyde i endelserne til det der rent faktisk bliver udtalt, ofte er temmelig stor, for ikke at sige enorm. Lad os tage et eksempel som ordet kælderen. For det første bliver ordet i dagligdags tale udtalt som et tostavelsesord. For det andet bliver alle bogstaver i ordet kælderen mellem bogstav l og n (dere) udtalt som én lang ikke-alfabetisk lyd. Det kræver med andre ord grammatisk viden om navneords endelser at kunne stave ordet korrekt – men også at kunne bøje det videre i flertal (kældre, kældrene). For at få styr på ordenes endelser, og dermed blive god til at stave, kræves det at man først og fremmest har tjek på tre forskellige ordkategorier, nemlig navneord, tillægsord og udsagnsord. Det er netop, hvad denne arbejdsmappe handler om.

Prisen for kurset findes under Priser her på hjemmesiden.