Udfordringer ved børns læsning

Børn og unge, som har læsevanskeligheder, bruger deres krudt på at skjule deres læseproblem i stedet for at modtage undervisning. Mange børn opdager at de har læseproblemer allerede i 0. eller i 1. klasse og så starter der en vej med nederlag og manglende selvtillid, der kan blive en generel tilstand.

Barnet lærer sig hurtigt strategier for at skjule de manglende læsekundskaber og strategierne er ikke befordrende for læring i det hele tage.

Uhensigtsmæssige, men almindelige strategier

› Barnet gætter hele tiden, hvad der står, når det skal læse op i klassen. Det ser fx på billeder i bogen eller prøver at genkende ordbilleder. Det gælder om, for barnet, hurtigt at gætte hvad der står og så henkastet sige ”Nårh nej!”, når læreren retter læsningen. Håbet er, at de andre elever ikke opdager de manglende læsefærdigheder. En uhensigtsmæssig, men naturlig strategi. Barnet tror at de andre elever ikke opdager læseproblemerne på denne måde, men fakta er at hele klassen ved det allerede.

› Barnet bliver uroligt og centrumssøgende for at hævde sig på andre måder og få status i gruppen eller barnet bliver stille og indadvendt. Begge dele fører ofte til nedsat læring.

› Barnet nedgør andre i kassen for at hævde sig selv og afhjælpe følelsen af afmagt.

› Barnet prøver ikke at læse så mange nye ord som de læsende klassekammerater og ordforrådsudviklingen går langsomt i forhold til de jævnaldrende læsende børn.

Problemet kan løses ved at lære barnet at læse og give det selvtilliden tilbage.

Når en elev med læseproblemer har haft mange nederlag, er der brug for en underviser, der er tålmodig, anerkendende og som tilrettelægger undervisningen, så eleven trives og kan begynde at samle på succesoplevelser i stedet for nederlag.

Hvad gør vi nu?

Når jeg underviser, lægger jeg stor vægt på at motivere og opmuntre samtidig med at jeg selvfølgelig stiller krav på rette niveau. At blive undervist hos mig er en god oplevelse – en oplevelse som giver eleven modet og lysten til at lære at læse – også når det bliver lidt svært. Turen op ad Læsetrappen skal være fyldt med læring og mange succesoplevelser.

Det er livsbekræftende at undervise og at se det lykkes – være en del af den stjernestund det er, når et barn løfter blikket fra bogen, efter at have knækket læsekoden og for første gang opfatter sig selv som læser. Herfra går det bare opad på Læsetrappen – et trin ad gangen.

Det bedste ved læsemetoden hos Bente i Vinthers læseklinik er, at det går fremad med Katrines læsning og ikke mindst er det godt, at jeg som forælder lærer, hvordan jeg kan støtte og hjælpe mit barn videre i læsningen. Jeg kan kun anbefale Bentes undervisning!

Heidi Grosmann, mor til Katrine på 11 år