Pædagogikken

I læseundervisningen benytter jeg mig af Alkalærs undervisningsmetoder og materiale. Det gør jeg på baggrund af min store erfaring med læseundervisning. Det er helt afgørende for mig at læsning tager udgangspunkt i, hvordan bogstaver lyder. Med andre ord lærer eleven hos mig, at bogstaverne har mange andre lyde end dem, man normalt siger, hvis man siger alfabetet. Fx lyder A i appelsin og A i ananas vidt forskelligt. Den pædagogik dækker Alkalærs metoder virkelig godt. 

At læse er: At sætte bogstavernes lyde sammen til ord og At forstå de ord man læser, så de er meningsskabende. Kender barnet eller den unge ikke bogstavernes lyde på andre måder end fra at sige alfabetet, er læsning på dansk en umulig nød at knække. Børn, unge og voksne vil på den baggrund gå i gang med at tilrettelægge strategier, som dækker over den manglende læsning i den sammenhæng, de nu er i. Det er helt naturligt og udfra et ønske om ikke at afsløre den manglende læsning. Alle omkring dem ved allerede, at der er læsevanskeligheder og hele situationen fører til nederlag. 

Når en elev med læseproblemer har haft mange nederlag, er der brug for en underviser, der er tålmodig, anerkendende og som tilrettelægger undervisningen, så eleven trives og kan begynde at samle på succesoplevelser i stedet for nederlag. Det kan jeg tilbyde i min undervisning.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om Alkalær, udfordringer ved børns læsning og om de forventninger, du kan have til læseundervisningen.