Bente Vinther

Jeg hedder Bente Vinther og jeg tilbyder læseundervisning til børn og unge, som er kommet skævt i gang med læsningen og derfor er kommet bagud med deres læsning i forhold til de jævnaldrende. Derudover tilbyder jeg også læseundervisning til voksne, som aldrig rigtig er blevet fortrolige med læsningen.

Jeg er læseunderviser fordi, jeg gerne vil gøre en forskel for de børn og unge, som har svært ved at lære at læse og det er muligt at lære at læse, hvis læseundervisningen bliver grebet rigtigt an. Jeg benytter Alkalær-metoden, da den tager udgangspunkt i det allermest væsentlige ved læsning. At læse er: At sætte bogstavernes lyde sammen til ord og At forstå de ord man læser, så de er meningsskabende. For mig er den tilgang altafgørende. Og så er det så dejligt at se, når barnet eller den unge får lys i øjnene og troen på sig selv tilbage, når læsningen falder på plads.

Jeg er uddannet dansklærer og læsevejleder fra folkeskolen. Her har jeg arbejdet med elever med læse/skrive-problemer og ordblindhed i mange år og har altid fulgt med i den nyeste læseforskning. Desværre er ressourcerne til det enkelte barn ikke store i folkeskolen og det er svært at få tid til at hjælpe det enkelte barn tilstrækkeligt. Derfor har jeg valgt at blive privat Alkalær-underviser i stedet. Her har jeg fundet et grundigt, solidt, spændende og sjovt materiale, der tager udgangspunkt i læseforskningen i Danmark.

Da mine egne børn var små og kom i skolealderen viste det sig, at min pige havde rigtig svært ved at lære at læse. Det kæmpede vi med i lang tid. Deraf fik jeg en stor interesse for forskellige læseindlæringsmetoder. I dag læser og skriver hun uden problemer.

Jeg håber, at al den uddannelse, jeg har taget indenfor læsning og den store viden, jeg har fået om læseindlæringsområdet, kan hjælpe andre børn og forældre gennem læseproblemerne på en positiv, forholdsvis hurtig og overskuelig måde. Derudover kan jeg garantere en spændende, varieret, og læringsrig undervisning.

Ud over læsevejledningen er jeg blandt andet også uddannet registreret psykoterapeut. Derfor er jeg også meget opmærksom på og kan afhjælpe, de sociale traumer en sen læsestart eventuelt har givet. Jeg arbejder med terapi i Vinthers Terapi- som du kan læse mere om på min anden hjemmeside.

På billedet laver vi krydsbevægelsesøvelser, da det stimulerer samarbejdet mellem de to hjernehalvdele. Og derudover havde vi det ret sjovt 🙂