Læsning

Modul 1

Eleven lærer de enkelte bogstavers navn, form og lyd. Herefter lærer eleven at læse lydrette ord (kaldet søde ord) med to bogstaver, så med tre bogstaver og fire bogstaver og lydrette ord med flere stavelser. På modulet arbejder vi også med vokalernes hårde, korte og lange lyde, konsonantklynger og stavelsesdeling.

Vi læser, skriver, staver, synger og danser, får klistermærker og diplomer efterhånden som læsningen skrider frem, så undervisningsformen er afvekslende og baseres på motivation og begejstring.

Modulet består af arbejdsmappen ”Søde ord – alle kan lære at læse”, 10 bøger, en CD med sange og en æske med spil. Prisen ser du under Priser her på hjemmesiden.

Undervisningsmaterialet er umiddelbart lavet til børn og derfor er ordlyden omkring materialet henvendt til børn. Undervisningen kan sagtens tilpasses voksne og materialet kan bruges af voksne med læsevanskeligheder.

Forudsætninger for 1. modul

 1. Motivation for at lære at læse: Eleven er motiveret og en af forældrene (eller en anden voksen) er indstillet på at deltage i undervisningen og træne/øve 4-5 gange om ugen i 30 minutter.
 2. I skal kunne komme mindst én gang om ugen i 10 -12 uger for at gennemføre modulet, som normalt består af 10 lektioner.

Modul 2

Eleven introduceres for en helt ny tankegang inden for læseundervisning. Med et fonetisk velunderbygget læsemateriale præsenteres de ikke-alfabetiske lyde. Med andre ord lærer eleven, at bogstaverne har mange andre lyde end dem, man normalt siger, hvis man siger alfabetet. Fx lyder A i appelsin og A i ananas vidt forskelligt.
Eleven begynder at arbejde med drilleordene (ord som ikke er lydrette). Denne tilgang gør det muligt, at ALLE elever kan bryde læsekoden ved at forstå læsningens fonetiske byggeklodser trin for trin.

Den viden, som eleven erhverver sig om de ikke-alfabetiske sproglyde, bruges blandt andet til at lære de 120 hyppigste ord i det danske sprog. - Ikke som ordbilleder, gætteri, eller udenadslære, men ved hjælp af grundlæggende fonologiske byggeklodser. Resultatet er at alle elever, der er motiveret og som har et sprog og et fungerende sanseapparat, vil være i stand til at lære at læse.

Drilleordene i det danske sprog er hovedårsagen til, at det danske sprog er svært at lære at læse og stave. Ca. 97 % af ordene i det danske sprog driller.

Til modulet hører arbejdsmappen ”Drilleord I - og det hemmelige alfabet”, som er en naturlig efterfølger til 1. moduls arbejdsmappe ”Søde ord – alle kan lære at læse”. Man bør ikke begynde på 2. moduls arbejdsmappe, medmindre eleven uden problemer kan læse lydrette ord. Måske kan eleven det på forhånd eller måske har eleven lært det på Modul 1.

Undervisningsmaterialet er umiddelbart lavet til børn og derfor er ordlyden omkring materialet henvendt til børn. Undervisningen kan sagtens tilpasses voksne og materialet kan bruges af voksne med læsevanskeligheder.

Prisen ser du under Priser her på hjemmesiden.

Forudsætninger for 2. modul

 1. Modul 1 (omhandlende lydrette ord) er gennemført. Eleven kan også have et tilsvarende niveau og kan så gå direkte i gang med Modul 2. Det afklares ved en indledende læsetest.
 2. Eleven er motiveret og en af forældrene (eller en anden voksen) er indstillet på at deltage i undervisningen og træne/øve 4-5 gange om ugen i 30 minutter.
 3. I skal kunne komme mindst én gang om ugen i 10-12 uger for at gennemføre modulet, som består af 10 lektioner.

Modul 3

"Drilleord II" er en naturlig fortsættelse af 2. modul - "Drilleord I - og det hemmelige alfabet". Formålet med Drilleord II er at eleven lærer at mestre fire forskellige emneområder, nemlig konsonantskifte, orddeling, stumme bogstaver og begyndende læseforståelse.

Definitionen på læsningen er "afkodning med forståelse". Det vil i praksis sige at eleven begynder med at bryde læsekoden, men at det også er nødvendigt for eleven at forstå de enkelte ords betydning og sammenhænge, hvis læsning overhovedet skal give mening. Vi gør på dette modul derfor meget ud af at gøre eleven opmærksom på ordenes betydning, og hvordan eleven lærer nye ord, som han aktivt kan bruge.

Til modulet hører en arbejdsmappe og samtidig med arbejdsmappen, skal eleven nu læse egne selvvalgte, nemme og illustrerede bøger og hæfter, der interesserer eleven. Dette danner grundlag for genfortælling samt højtlæsning af forberedte tekster.

Forudsætninger for modul 3
 1. Modul 1  og 2 er gennemført. Eleven kan også have et tilsvarende niveau og kan så gå direkte i gang med Modul 3. Det afklares ved en indledende samtale og læsetest hos mig. 
 2. Eleven er motiveret og en af forældrene (eller en anden voksen) er indstillet på at deltage i undervisningen og træne/øve 4-5 gange om ugen i 30 minutter.
 3. I skal kunne komme mindst én gang om ugen i 10-12 uger for at gennemføre modulet, som består af 10 lektioner.

Modul 4

Læsetrappens sidste trin!

I undervisningen af de sidste trin på læsetrappen bliver sprogets historie et vigtigt pædagogisk værktøj. Da talesproget med tiden har bevæget sig længere og længere væk fra skriftsproget.

På 4. modul lærer eleven om de tre vokalrækker, og får en videreudvikling af læseforståelsen og til sidst - læserutinen. Vokalrækkerne kan først og fremmest bruges til at forstå, hvorfor et ord staves med en bestemt vokal, men ofte siges med en helt anden. Tager vi fx ordet slik har dette ord lavet et vokalhop fra i til e. Ligesom ordene : vil, til, ind, fisk og ikke. Oprindeligt er ordene blevet udtalt med i.

Modul 4 arbejder med vokalspring, så eleven bliver i stand til at læse og stave til ord, hvor vokalen ikke staves, som den lyder.

Forudsætninger for modul 4
 1. Modul 1, 2 og 3 er gennemført. Eleven kan også have et tilsvarende niveau, og kan så gå direkte i gang med Modul 4. Det afklares ved en indledende samtale og læsetest hos mig.
 2. Eleven er motiveret og en af forældrene (eller en anden voksen) er indstillet på at deltage i undervisningen og træne/øve 4-5 gange om ugen i 30 minutter.
 3. I skal kunne komme mindst én gang om ugen i 10-12 uger for at gennemføre modulet, som består af 10 lektioner.