Daniels læse/stave-udvikling

Udtalelse fra Daniels mor:
Daniel begyndte i Vinthers Læseklinik med en meget usikker læseprøve. Han var usikker i 2- stavelses lydrette ord. Hans bevidsthed om sin egen læsning og dansk og danskkundskaber var stor. Han var dårlig, hvis vi spurgte ham.
MEN det var dengang. Nu læser han de bøger i skolen, som han altid har frygtet.
Han er blevet bevidst om, at han kan træne sig til at kunne dansk på det niveau, han har brug for i forhold til sin uddannelse.
Faglig er han gået fra en karakter i diktat på – 03 til 4
Hvad der har større betydning. Så tror Daniel på sig selv fagligt i dansk.
Det han ikke lige kan, kan CD- ord hjælpe ham med – for nu har han redskaberne.
Han vil gerne læse bøger nu, han gemmet sig ikke mere og lyver ikke mere om sin egen læseindsats.
Som forældre har vi lært at takle, når noget er svært for Daniel, at vi kan sammen finde en løsning.

Mette

Daniel viser sin læseudvikling i de to bøger på det sidste billede. Han startede med at lære at læse lydrette bøger på niveau med bogen til højre. Han har besteget læsetrappen og læser nu bøger svarende til bogen til højre. Daniel er konstateret ordblind.

ALLE KAN LÆRE AT LÆSE!

.